تبلیغات
مهاجرت به امریکا - یادگیری زبان انگلیسی
ایالات متحده آمریکا , رویای آمریکایی , مهاجرت به آمریکا , ویزاهای آمریکا , امریکا سرزمین فرصت ها...

برای دوستانم بگم که کسانی که زبان انگلیسی خوبی دارند خیلی خیلی جلو هستند اابته من خودم هم دستو پا شکسته یه چیزایی بلدم  و می تونم تا درک مطلب چیزی رو بفهمم , اما کمه باید ما زبانمون رو قوی کنیم.

از همین امروز بریم اسم نویسی کلاس زبان نه از این درپیتیا , درست و حسابی و معتبر...

سرو کار ما با متصدیان خود دفتر مهاجرتی و کشور انگلیسی زبان هست که وجدانا" باید تواناییش رو داشته باشیم...

یه داستانی هم بگم یکی از بچه ها با یه دختری در ایالت کنتاکی آشنا می شه می گفت قصدمون ازدواج بنده خدا نمی دونست جمله من تو رو می خوام رو چه جوری ترجمه کنه ... حالا اون دختر بنده خدا رو بگو با یه گنگ چه جوری می خواد زندگی کنه...