تبلیغات
مهاجرت به امریکا - کتاب های مربوطه
ایالات متحده آمریکا , رویای آمریکایی , مهاجرت به آمریکا , ویزاهای آمریکا , امریکا سرزمین فرصت ها...

کتابی که به شما جهت ورود به امریکا و بعد از ورود به امریکا کمک بسیاری می کنه...

Welcome To The United States Of America  که در شیکاگو امریکا به چاپ رسیده و به 13 زبان دنیا ترجمه شده اما به زبان فارسی فعلا" خیر (متاستفانه)...

کتاب دیگهای هم هست که من خریداری کردم اطلاعاتش بدک نیست همه چیزو توضیح داده اما خیلی عالی نیست اونم زندگی و کار در امریکا  Living And Working In U.S.Aنوشته آقای مارین هست...

و راهنمایی های بسیاری هم در وب سایت رسمی مهاجرت هست که WWW.USCIS.COM می باشد.